Agile – o co w tym chodzi?

Agile – o co w tym chodzi?

27 grudnia, 2022 Wyłączono przez admin

Agile to podejście do zarządzania projektami i procesami biznesowymi, które ma na celu zwiększenie elastyczności i zdolności dostosowywania się do zmian. Jest to alternatywa dla tradycyjnych, bardziej sztywnych metod zarządzania projektami, takich jak podejście kaskadowe (waterfall).

Historia powstania Agile

W początkach 2001 roku, w malowniczej miejscowości Snowbird w stanie Utah, przy górach Wasatch, miało miejsce spotkanie, które zrewolucjonizowało podejście do rozwoju oprogramowania. Grupa 17 osób z różnych środowisk zebrała się, podzielając frustrację związaną z nadmiernym planowaniem i dokumentowaniem cykli rozwoju, co utrudniało skoncentrowanie się na zadowoleniu klientów.

Mimo różnic w poglądach co do metod rozwiązania problemów, wszyscy zgadzali się, że konieczne jest odejście od tradycyjnych praktyk na rzecz bardziej efektywnych. W wyniku tych dyskusji, podczas tego weekendowego spotkania, narodził się Manifest Agile. Zawierający zaledwie 68 słów, manifest ten stał się kluczowym dokumentem zmieniającym oblicze branży oprogramowania.

Manifest Agile skupiał się na wartościach korporacyjnych takich jak „doskonałość” i „uczciwość”. Kluczowe zasady, które go kształtowały, obejmowały priorytet zadowolenia klienta poprzez wcześniejsze i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania, otwartość na zmiany, współpracę między biznesem a programistami, a także samoorganizujące się zespoły.

Przez kolejne dwie dekady, zasady Manifestu Agile zyskały szeroką akceptację wśród licznych osób, zespołów i firm. Wprowadziły one rewolucję w podejściu do tworzenia oprogramowania, kładąc nacisk na elastyczność, dostarczanie wartości klientowi i ciągłe doskonalenie procesów. To wydarzenie w Snowbird było punktem zwrotnym, który ukształtował teraźniejszość i przyszłość branży IT.

Zasady stojące za Manifestem Agile

Manifest Agile obejmuje 12 zasad, które stanowią fundament dla podejścia Agile do rozwoju oprogramowania. Oto te zasady:

 1. Najwyższym priorytetem jest zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania.
 2. Zmieniaj się, nawet późno w procesie. Agile przyjmuje zmiany w wymaganiach, nawet w późniejszych fazach projektu, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb klienta.
 3. Często dostarczaj działające oprogramowanie, co kilka tygodni do kilku miesięcy, z preferencją dla krótszych okresów.
 4. Współpraca między biznesem a programistami jest kluczowa na przestrzeni całego projektu.
 5. Buduj projekty wokół zmotywowanych osób. Daj im środowisko, wsparcie i zaufanie, a zobaczysz, że wykonają zadanie.
 6. Najbardziej efektywna forma komunikacji to ta twarzą w twarz.
 7. Działające oprogramowanie jest głównym miernikiem postępu.
 8. Agile promuje zrównoważony rozwój. Uczestnicy projektu powinni być w stanie utrzymać stałe tempo pracy na przestrzeni dłuższego okresu.
 9. Zawsze dbaj o techniczną doskonałość i dobre projekty.
 10. Prostota – maksymalizacja ilości pracy niewykonanej – jest kluczowa.
 11. Najlepsze architektury, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. W regularnych odstępach czasu zespół powinien odzwierciedlać, jak może stawać się bardziej efektywny, a następnie dostosować i dostosowywać swoje zachowanie zgodnie z tymi refleksjami.

 

Jak zacząć wdrażać Agile?

Wdrażanie Agile w organizacji wymaga starannego planowania i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w rozpoczęciu procesu wdrażania Agile:

 1. Zdobądź wsparcie kierownictwa:
  • Upewnij się, że kierownictwo organizacji jest zaangażowane i zdaje sobie sprawę z korzyści wynikających z wdrożenia Agile.
  • Przekonaj decydentów do poparcia zmian i dostarczenia niezbędnych zasobów.
 2. Zorganizuj zespół Agile:
  • Powołaj zespół, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie Agile.
  • Zespół ten powinien być wielodyscyplinarny i reprezentować różne obszary organizacji.
 3. Przeprowadź szkolenia:
  • Zorganizuj szkolenia z zakresu Agile dla zespołów i kierownictwa.
  • Zapewnij, że wszyscy zrozumieją podstawowe koncepcje Agile i będą gotowi do zmiany obecnych praktyk.
 4. Wybierz odpowiednią ramę pracy Agile:
  • Zdecyduj, która rama pracy Agile najlepiej pasuje do charakteru projektów i potrzeb organizacji. Popularne ramy pracy to Scrum, Kanban, i XP (eXtreme Programming).
 5. Wprowadź iteracyjne dostarczanie:
  • Zacznij dostarczać wartość klientowi w regularnych iteracjach.
  • Wprowadź rytuały związane z wybraną ramą pracy, takie jak sprinty w Scrumie czy cykle pracy w Kanbanie.
 6. Ustanów role Agile:
  • Przyporządkuj role w zespole Agile, takie jak Scrum Master, Product Owner, i zespół deweloperski.
  • Zdefiniuj obowiązki i odpowiedzialności każdej z tych ról.
 7. Zapewnij otwarte i skuteczne komunikowanie:
  • Wprowadź regularne spotkania, w tym stand-upy, retrospektywy i planowanie sprintu, aby umożliwić efektywną komunikację w zespole.
  • Zainwestuj w narzędzia do śledzenia postępu pracy i zarządzania zadaniami.
 8. Monitoruj i dostosuj:
  • Regularnie monitoruj postępy i zbieraj feedback od zespołu i interesariuszy.
  • Bądź gotów dostosować podejście Agile w zależności od napotkanych wyzwań i nowych wymagań.
 9. Rozwijaj kulturę Agile:
  • Zachęcaj do otwartości, współpracy i ciągłego doskonalenia.
  • Rozwijaj kulturę, w której błędy traktowane są jako okazje do nauki.
 10. Zapewnij wsparcie:
  • Udzielaj wsparcia zespołowi i kierownictwu w procesie dostosowywania się do zmian i przyjęcia kultury Agile.

Pamiętaj, że wdrażanie Agile to proces stopniowy, wymagający cierpliwości i elastyczności. Ważne jest dostosowywanie podejścia do specyfiki organizacji i monitorowanie efektów wprowadzonych zmian.