SI jako pomoc dla osób niepełnosprawnych

SI jako pomoc dla osób niepełnosprawnych

26 grudnia, 2022 Wyłączono przez admin

Sztuczna inteligencja wspierająca dostępność: Przykłady technologii dedykowanych osobom niepełnosprawnym

 

Wielu z nas uważa, że sztuczna inteligencja to abstrakcyjne i futurystyczne pojęcie, które pojawia się jedynie w filmach science fiction z humanoidalnymi robotami i hologramami. Jednakże, coraz bardziej staje się ona rzeczywistością, przenikając do różnych obszarów życia i dotykając różnorodnych grup ludzi, w tym osób niepełnosprawnych. Sztuczna inteligencja faktycznie rewolucjonizuje dostępność i integrację społeczną! Dzięki zastosowaniu technologii opartych na sztucznej inteligencji, osoby niepełnosprawne mogą znacząco poprawić jakość swojego codziennego życia.

Wcześniej już dostrzegliśmy potęgę smartfonów jako narzędzi wspomagających osoby z wadą wzroku. W praktyce wiele aplikacji umożliwia tym osobom zachowanie niezależności. Na przykład, dzięki aplikacji Seeing AI, osoby niedowidzące mogą łatwo czytać swoją korespondencję, umieszczając dokumenty pod kamerą swojego smartfona. Technologia oparta na sztucznej inteligencji może być dostosowana do różnych rodzajów niepełnosprawności. Osoby z ograniczoną mobilnością mogą na przykład kontrolować różne urządzenia w domu za pomocą swojego głosu, korzystając z wirtualnych asystentów osobistych, takich jak Amazon Alexa.

Zapraszamy do bliższego przyjrzenia się sztucznej inteligencji i temu, w jaki sposób może ona zwiększać dostępność, prezentując kilka innowacyjnych rozwiązań.

 

Czym jest sztuczna inteligencja i jak działa w odniesieniu do dostępności?

 

Sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do inteligentnych maszyn lub algorytmów, które potrafią wykonywać zadania poznawcze, typowe dla ludzi. To zrozumienie obejmuje różnorodne rozwiązania technologiczne, które naśladują ludzką inteligencję, wykorzystując logikę od gry w szachy po rozwiązywanie równań. W ramach AI znajduje się także uczenie maszynowe, gdzie algorytmy, narażone na więcej danych, potrafią się uczyć i doskonalić, przewidując potrzeby konsumentów. Przykładem wykorzystania uczenia maszynowego jest Google, którego algorytmy analizują dane wyszukiwane i polubienia na platformach społecznościowych, dostarczając spersonalizowane wyniki wyszukiwania i rekomendacje.

W obecnej rzeczywistości niemal 4 miliardy ludzi korzysta z wyszukiwarki Google, co sprawia, że sztuczna inteligencja staje się dobrodziejstwem społecznym. Dostęp do niej ma każdy, włączając w to osoby niepełnosprawne. Technologia ogólnie, a zwłaszcza sztuczna inteligencja, pełni kluczową rolę w kwestii dostępności. To nie tylko poszukiwanie najnowszych innowacji, ale przede wszystkim dostarczanie rozwiązań usług dla konkretnych grup, mających na celu poprawę ich życia. To szczególnie ważne dla ponad 1 miliarda osób niepełnosprawnych na świecie, które mogą skorzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji.

W jaki sposób sztuczna inteligencja może poprawić dostępność? Oto kilka przykładów:

 • Rozpoznawanie obrazu dla osób z wadą wzroku
 • Rozpoznawanie twarzy dla osób z wadami wzroku
 • Rozpoznawanie ruchu warg dla osób z wadą słuchu
 • Streszczanie tekstu dla osób z upośledzeniem umysłowym
 • Napisy lub tłumaczenia w czasie rzeczywistym dla osób z upośledzeniem słuchu lub nieznających danego języka

Sztuczna inteligencja ma znaczący wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Dzięki technologii, osoba z upośledzeniem umysłowym może z łatwością zrozumieć otaczający ją świat dzięki streszczeniom tekstu. To, co początkowo mogłoby być złożoną wiadomością, staje się prostym do zrozumienia tekstem. Dzięki temu, co kiedyś było trudne lub niemożliwe, staje się łatwo dostępne na co dzień. Sztuczna inteligencja umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w świecie, gdzie ich trudności są zrozumiane i brane pod uwagę. Technologia dostosowuje się, przyczyniając się do przekształcenia świata w bardziej inkluzywne miejsce, wspierane przez dostępność sztucznej inteligencji. Wprowadza to pewne poczucie równości, podnosząc wszystkich, bez względu na obecność niepełnosprawności, na równy poziom.

 

Poprawa dostępność rozpoznawania obrazu dla osób z wadą wzroku

Sztuczna inteligencja może znacznie poprawić dostępność rozpoznawania obrazu dla osób z wadą wzroku poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii. Oto kilka sposobów, w jakie sztuczna inteligencja może być wykorzystana w celu zwiększenia dostępności dla osób z wadą wzroku w kontekście rozpoznawania obrazu:

 1. Opisy obrazów przy użyciu AI: Algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie analizować obrazy i generować opisy w języku naturalnym. Dla osób niewidomych lub niedowidzących, taki opis może dostarczyć istotnych informacji na temat treści obrazu. Przykładowo, aplikacje mogą opisywać sceny, identyfikować obiekty czy informować o kolorach.
 2. Technologie OCR (Optical Character Recognition): Sztuczna inteligencja może być używana do odczytywania tekstu z obrazów, a następnie przekształcania go na tekst mówiony lub w formę, którą można odczytać przy użyciu technologii wspomagających. Dla osób z wadą wzroku jest to szczególnie korzystne przy czytaniu dokumentów, etykiet produktów czy informacji na ekranie.
 3. Aplikacje mobilne z funkcją rozpoznawania obrazu: Istnieją aplikacje mobilne, które wykorzystują sztuczną inteligencję do rozpoznawania obiektów i scen. Osoby z wadą wzroku mogą skorzystać z takich aplikacji, aby uzyskać informacje o otoczeniu poprzez analizę zdjęć zrobionych aparatem smartfona.
 4. Kamery z inteligentnymi funkcjami: Kamery wyposażone w sztuczną inteligencję mogą automatycznie identyfikować obiekty i sceny w czasie rzeczywistym. Te informacje mogą być przekazywane do użytkowników poprzez dźwięk lub inne interaktywne interfejsy, umożliwiając im lepsze zrozumienie otaczającego świata.
 5. Rozwinięte systemy nawigacyjne: Sztuczna inteligencja może być używana do stworzenia zaawansowanych systemów nawigacyjnych, które pomagają osobom niewidomym poruszać się w przestrzeni. Takie systemy mogą korzystać z informacji z kamer, czujników i map, aby dostarczać w czasie rzeczywistym wskazówki dotyczące trasy.

W jaki sposób sztuczna inteligencja może poprawić rozpoznawanie twarzy dla osób z wadami wzroku

Sztuczna inteligencja (SI) może znacząco poprawić dostępność rozpoznawania twarzy dla osób z wadami wzroku, zapewniając im bardziej równoprawne uczestnictwo w społeczeństwie. Oto kilka sposobów, w jakie technologia oparta na sztucznej inteligencji może być wykorzystana w tym kontekście:

 1. Opisywane informacje o tożsamości: Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą dostarczać szczegółowe opisy zidentyfikowanych twarzy, uwzględniając m.in. cechy charakterystyczne, wyrazy twarzy czy nawet elementy otoczenia. Taki opis może być przekazywany osobom z wadami wzroku w formie dźwiękowej lub tekstu, aby umożliwić im zidentyfikowanie osób na podstawie ich twarzy.
 2. Technologie audiofeedbacku: Sztuczna inteligencja może współpracować z technologią audiofeedbacku, aby informować osoby z wadami wzroku o obecności i tożsamości osób wokół nich. Dźwięki czy komunikaty głosowe mogą dostarczać informacji o rozpoznanych twarzach, umożliwiając użytkownikom pełniejsze zrozumienie otoczenia.
 3. Aplikacje mobilne z funkcją rozpoznawania twarzy: Aplikacje mobilne, wykorzystujące sztuczną inteligencję, mogą umożliwiać osobom z wadami wzroku rozpoznawanie twarzy poprzez analizę obrazów z aparatu smartfona. Takie aplikacje mogą dostarczać opisów i informacji o osobach znajdujących się w polu widzenia.
 4. Rozpoznawanie emocji: Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować wyrazy twarzy, identyfikując emocje u innych ludzi. To przydatne dla osób z wadami wzroku, które mogą skorzystać z informacji na temat wyrażeń emocjonalnych w celu zrozumienia nastroju rozmówcy.
 5. Personalizacja ustawień rozpoznawania twarzy: Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą umożliwiać personalizację ustawień rozpoznawania twarzy, dostosowując je do indywidualnych preferencji użytkownika z wadą wzroku. Na przykład, użytkownik może wybrać, które informacje dotyczące tożsamości chciałby otrzymywać i w jakiej formie.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, sztuczna inteligencja może istotnie poprawić dostępność rozpoznawania twarzy dla osób z wadami wzroku, umożliwiając im bardziej samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. To przykłady, jak technologia może wspierać inkluzję i eliminować bariery komunikacyjne dla osób z różnymi potrzebami wzrokowymi.

Rozpoznawanie ruchu warg dla osób z wadą słuchu

Kilka sposobów, w jakie technologia oparta na SI może być wykorzystana w tym kontekście:

 1. Rozpoznawanie ruchu warg przy użyciu kamery: Algorytmy sztucznej inteligencji mogą być używane do analizy obrazów z kamery, aby identyfikować ruchy warg i przekładać je na tekst lub inne formy komunikacji. Taki system może dostarczać informacji o mowie w formie czytelnej dla osób z wadą słuchu.
 2. Tłumaczenie ruchów warg na język migowy: Zaawansowane algorytmy mogą być używane do tłumaczenia ruchów warg na język migowy. Dla osób z wadą słuchu, które posługują się językiem migowym, taki system może ułatwić komunikację poprzez konwersję ruchów warg na zrozumiałe gesty migowe.
 3. Aplikacje mobilne wspierające rozpoznawanie ruchu warg: Aplikacje mobilne, korzystające z algorytmów SI, mogą umożliwiać osobom z wadą słuchu korzystanie z funkcji rozpoznawania ruchu warg w codziennych sytuacjach. To może obejmować zarówno komunikację osobistą, jak i interakcję z urządzeniami czy aplikacjami mobilnymi.
 4. Rozpoznawanie emocji związanych z ruchem warg: Algorytmy SI mogą być wykorzystywane do analizy ruchów warg w kontekście emocji. Dzięki temu osoby z wadą słuchu mogą lepiej zrozumieć wyrażane uczucia i intencje rozmówcy, co wpływa na efektywność komunikacji.
 5. Indywidualizacja systemów rozpoznawania ruchu warg: Systemy oparte na SI mogą być dostosowywane do indywidualnych cech ruchów warg danej osoby, co zwiększa skuteczność rozpoznawania. To pozwala na bardziej precyzyjne tłumaczenie ruchów warg na odpowiednie komunikaty.

 

Jakie korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji ?

 

Chociaż omówiliśmy już ogólne aspekty związane z dostępnością AI, warto bliżej przyjrzeć się konkretnym obszarom, w jakich sztuczna inteligencja może być wdrożona, aby zwiększyć jakość życia osób z niepełnosprawnościami i pomóc im w zachowaniu autonomii. Skoncentrujmy się na czterech kluczowych sytuacjach, w których technologia oparta na sztucznej inteligencji dostarcza realną wartość:

 1. Komunikacja i połączenie z innymi:a. Dla osób niewidomych lub niedowidzących:

  VoiceOver, czytnik ekranu wbudowany w iPhone’ach, to doskonały przykład wykorzystania sztucznej inteligencji. Oprócz głównego zadania czytania wiadomości e-mail czy tekstów, VoiceOver używa algorytmów sztucznej inteligencji do opisywania ikon aplikacji, stanu baterii, a nawet fragmentów obrazów.

  TalkBack, odpowiednik VoiceOver dla smartfonów z systemem Android, umożliwia pełne korzystanie z urządzeń mobilnych przez osoby niewidome lub niedowidzące.

  Siri, wirtualny asystent iPhone’ów, pozwala użytkownikom sterować swoimi telefonami za pomocą poleceń głosowych, ułatwiając codzienne czynności, takie jak wyszukiwanie w Google czy dyktowanie wiadomości tekstowej.

  Cortana, stworzona przez Microsoft, pełni podobną rolę do Siri, wspierając niewidomych i niedowidzących użytkowników systemu Windows.

  Asystent Google to aplikacja, którą można aktywować głosem, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie harmonogramem i innymi funkcjami swojego urządzenia.

  b. Dla osób głuchych lub niedosłyszących:

  Ava to aplikacja umożliwiająca błyskawiczną transkrypcję rozmów grupowych, wykorzystująca sztuczną inteligencję do natychmiastowego przekładu mowy na tekst. Działa to jako prosty sposób dla osób z wadą słuchu na uczestnictwo w rozmowie grupowej i śledzenie dialogu z kilkoma uczestnikami.

  RogerVoice, francuska aplikacja, również zapewnia natychmiastową transkrypcję rozmów grupowych w 90 językach, ułatwiając tym samym udział w rozmowach.

Wdrożenie sztucznej inteligencji w tych obszarach istotnie wspomaga dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, czyniąc codzienne czynności bardziej dostępnymi i ułatwiając utrzymanie autonomii.